حسابداران
.
یکشنبه نهم خرداد 1389
کنترل داخلی....؟

 

کنترل داخلی به دو دسته تقسیم می شوند:

1- کنترل های داخلی اداری(عملیاتی)-کنتزل هایی هستند که بر صورت های مالی تاثیری ندارند و به منظور دستیابی به اهدافی چون کارایی وسودمندی عملیات و رعایت رویه های مورد نظر مدیریت در تمام قسمت ها و دوایر واحد تجاری استقرار  می یابند .اجرای طرح های سازمنی ،تویض اختیارات در معاملات و کنترل های مربوط به عملیات تولید نمونه هایی از کنترل داخلی اداری است.کترل های داخلی اداری نقطه شروعی برای استقرار کنترل های داخلی حسابداری در مئرد معاملات می باشد.

2-کنترل های داخلی حسابداری(مالی)-کنترل هایی هستند که مستقیماً بر قابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورت های مالی اثر دارند و به منظور دستیابی به اهدافی چون حفاظت از دارایی ها قابلیت اتکای مدارک حسابداری و تهیه صورتهای مالی قایل اطمینان استقرار می یابند. به عنوان مثال جلوگیری از ترددافراد غیر مسول در محوطه صندوق کنترل فاکتور های فروش توسط فردی مستقل از صادر کننده آن ویا تهیه صورت مغایرت بانکی توسط کارمندی که مجاز به صدور چک یا مسول وجه نقد نباشد  نمونه هایی از کنترل داخلی حسابداری است.امروزه استانداردهای حسابرسی بین کنترل های داخلی اداری و حسابداری تفاوتی قایل نیست .به موجب این استانداردها حسابرسان تنها باید به ان گروه از کنترل های داخلی تئجه کنند که برای پیشکیری یا کشف موارد ارا،ه نادرست صورتهای مالی طراحی شده است.


ادامه‌‌ي مطلب
+ نوشته شده در 9:14 توسط مجتبی